Změnu zřizovací listiny Domova pro matky s dětmi v Políkně odsouhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé. Proč?

„Kdysi na činnost domova přispíval okresní úřad. Po jeho zrušení pak dva miliony ročně financovalo město, i když toto zařízení má celookresní působnost,“ uvedl starosta města Karel Matoušek.
„Změna zřizovací listiny se týká vlastně jednoho jejího článku, a tím je účel. Podle dřívějších předpisů v něm bylo psáno, že domov poskytuje ubytování matkám s dětmi bez bydlení. Nový zákon však přinesl i nové termíny, kde účel musí být rozdělen na ubytování, pomoc při zajišťování stravy a poradenskou činnost,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí Jan Palaugari. Dodal, že azylový dům může sloužit i lidem mimo město či okres, důvodem mohou být třeba utajené pobyty. „Azylové domy o sobě navzájem vědí, a tak to často funguje recipročně. My například nemáme azylový dům pro muže, a tak si vzájemně vypomáháme s Ji〜hlavou,“ dodal.