Ministerstvo obrany chystá bezúplatné převody pevnostního opevnění.

Podle pracovnice tiskové a informační služby ministerstva obrany Jindřišky Verešové by se měla většina objektů stálého opevnění bezúplatně převést na obce. Možný je v některých případech i odprodej.
„Nejprve musí dojít k dořešení majetkoprávního uspořádání. Obecně je u předválečných opevnění problémem fakt, že vzhledem k době výstavby a utajení většinou nejsou zapsány v katastrálních mapách a nejsou zkolaudovány dle stavebního zákona. V současné době probíhají zápisy do katastru a kolaudace, předpokládá se, že do poloviny letošního roku by mělo být vše hotové,“ uvedla Verešová.
Pokud je pozemek pod objektem opevnění ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, bude jí nabídnut bezúplatně k převodu.
V případě jejího nezájmu bude objekt nabídnut bezúplatně územnímu samosprávnému celku, tedy obci, městu či kraji, v jehož katastru se nachází.
„Pokud tento subjekt nemá zájem, bude opevnění dále nabídnuto klubu vojenské historie nebo jiné neziskové organizaci k bezúplatnému převodu ve veřejném zájmu, to je například k využití pro muzejní činnost, a to za podmínky souhlasu vlastníka pozemku. Pokud o objekt neprojeví zájem žádná z uvedených organizací, bude objekt opevnění odprodáván výběrovým řízením,“ pokračovala mluvčí ministerstva.
Pokud je bunkr na pozemku obce, bude jí nabídnutý k bezúplatnému převodu. Nebude-li mít zájem, následuje stejná procedura jako v předchozím případě, tedy přes kluby vojenské historie a případně odprodej.
Je-li bunkr na pozemku státu, bude nabídnut nejprve bezúplatně územnímu samosprávnému celku, v jehož katastru se nachází, následný případný postup je jako v předchozích případech.
Okres Jindřichův Hradec má 319 stálých lehkých opevnění. Již 162 objektů je zapsáno v katastru nemovitostí. V současnosti se zapsané objekty zavádějí do účetní evidence. Doposud nebylo v uvedených lokalitách žádné stálé lehké opevnění převedeno mimo resort ministerstva obrany.
Termín pro převody není podle Verešové stanoven. „V současné fázi reformy ozbrojených sil České republiky není řešení těchto objektů prioritní. Přednost mají převody nemovitostí většího rozsahu, jejichž ostraha a údržba přináší ministerstvu obrany vysoké náklady,“ dodala.