Kulturní dům v Chlumu u Třeboně patří odborové organizaci dnes již neexistujících skláren. Co bude dál?

„Zastupitelé při hlasování nakonec rozhodli pro bezúplatný převod kulturního domu na městys, byť byly i návrhy, které by akceptovaly cenu jeden až dva miliony korun,“ uvedl včera k citlivé otázce starosta Chlumu u Třeboně Jiří Hájek.
Podle jeho slov byla nemovitost vystavěna za socialismu v akci Z a posléze bezplatně převedena na odboráře. Takže i řada lidí je pro bezúplatný převod zpět.
Po revoluci zde vzniklo sdružení, ve kterém jsou dnes již jen odborová organizace a městys. Odboráři s půlročním předstihem vypověděli smlouvu a od 1. července mají obě strany půl roku na to, aby se o osudu kulturního stánku dohodly.
„Podle nás jsou tři miliony hodně, byť budova má větší cenu, ale jenom roční náklady na energie a provoz činí kolem 400 000 korun, přičemž městys přispívá již nyní částkou 200 000 korun ročně. Ale objekt je nutné udržovat a opravovat. Pokud bychom bezúplatným převodem zařízení získali, pravděpodobně bychom ho provozovali sami,“ pokračuje starosta Hájek.
Předseda sklářské odborové organizace Václav Pokorný oponuje v tom, že bezúplatný převod nejde, neboť odboráři do objektu investovali již nemalé prostředky, mimo jiné dělali nové toalety a střechu.
„Pokud se nedohodneme, tak navrhneme likvidaci sdružení a jako vlastníci budovy se ji pokusíme prodat jinam. Je to ale skutečně krajní řešení, které nechceme, protože tak nelze zaručit, že by dům kultury v budoucnu sloužil svému účelu,“ sdělil odborářský předák Pokorný.
V obdobné situaci se ocitli i odboráři jindřichohradecké Jitky, když město nemělo zájem o koupi kulturního centra na Jitce. Objekt má již podle včerejší informace předsedy závodní odborové organizace Luďka Chvátala nového vlastníka.