Velmi spokojených bylo 293 občanů, což je 30%. Celkem spokojených bylo 227 respondentů. Jako spíše nespokojených se uvedlo 219 hlasujících, to odpovídá zhruba 22,5 procentům. Nespokojených bylo přes 24 procent. Průzkum nemusí ale být úplně přesný, neboť není možné ověřit kolikrát kdo hlasoval.
Co návštěvníkům vadí, anketa nezjišťovala, přesto se snaží provozovatel Technické služby Dačice vyjít návštěvníkům vstříc. Po prvních zkušenostech například upravili ceník vstupného a zavedl tak i dopolední sazbu od 10 do 13 hodin, o kterou měli lidé zájem.
„Pokud vím, vadily návštěvníkům spíš jen drobnosti jako jsou chybějící hodiny, ale ty už máme. Občas se lidem zdá studená voda, i když má 25 stupňů. Hodně to ale záleží na počasí,“ odpověděl ředitel Technických služeb Dačice Mojmír Holec. Podle jeho zkušeností však odcházejí z vodního ráje převážně spokojení návštěvníci.