Zájemci ale to tyto peníze nepřijdou. „Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční nájemné za byt bude odečítáno z částky předplaceného nájemného až do jejího vyčerpání,“ informoval vedoucí bytového odboru v Dačicích Stanislav Doležal. Konečný termín podání nabídek stanovilo město na 7. květen.