„Zástupci ze spřáteleného města tady byli na návštěvě, a protože si uvědomují důležitost zdravotnického zařízení ve městě, přispívají pravidelně do fondu nemocnice,“ vysvětlil starosta Dačic Rudolf Hájek.
Nadační fond nemocnice Dačice nakupuje za tyto peníze přístroje, které pak na základě smlouvy pronajímá nemocnici. Pronajaté vybavení ale stále zůstává ve vlastnictví fondu, nikoliv ve vlastnictví provozovatele společnosti PP Hospitals. V loňském roce se podařilo nakoupit přístroje za zhruba 600 000 korun. A sama nemocnice si podle slov jejího ředitele Martina Tvarůžka spolupráci s fondem chválí.