Výstava přibližuje pojmy vztahující se k filantropii, charitě a dárcovství. „Výstava také uvádí příklady práce dobrovolníků ve Slavonicích, výsledky veřejné sbírky na koupi budovy bývalého kina a snaží se vyprovokovat starší děti k přemýšlení o dobrovolnictví a dárcovství,“ uvedla za SRS Martina Havlíčková.