„Po tomto setkání jsme obeslali jednotlivé obecní a městské úřady v okolí a požádali jsme je o vyjádření zastupitelstev k tomuto problému. Musím konstatovat, že názor většiny zúčastněných stran se stále nemění a je proti vzniku úložiště ve zdejší lokalitě,“ informoval starosta Lodhéřova Jiří Dvořák. V současné době hýbe republikou spíš diskuse okolo amerického radaru. „I když se v současné době kolem úložiště nyní nic konkrétního neděje, jsme ve střehu, abychom mohli ihned zareagovat na kompetentních místech s naším odmítavým postojem,“ dodal Dvořák.