Oslavy 600. výročí existence města propuknou v červenci.

Na sobotu 28. července letošního roku proto městský úřad ve spolupráci s řadou dobrovolníků a hosínským divadlem „Studna“ připravuje velkou celodenní oslavu s dobovou rekonstrukcí aktu udělení městských práv. Záměrem organizátorů je, aby celý letošní rok probíhal v duchu zmíněného jubilea a připomněl všem občanům historické zakotvení jejich města a oživil tak jejich pocit vzájemné sounáležitosti.
Proto budou i další připravované akce tu menší, tu větší měrou odrážet slavnostní moment nadmíru kulatého výročí. Patří sem třeba tradiční řečická pouť o poslední červnové neděli, kdy snad poprvé proběhne mše svatá, celebrovaná biskupem českobudějovické diecéze, otcem Paďourem pod širým nebem na velkém náměstí.
Také 120. výročí zahájení provozu na příčné transverzální dráze Veselí nad Lužnicí – Jihlava, připadající na závěr září, bude na místním nádraží slaveno řečickými ochotníky v dobových kostýmech se zřetelem na výjimečnost letošního roku.
V listopadu si pak připomeneme sto let od narození skladatele a vynikajícího hudebníka, dirigenta a kapelníka, řečického rodáka Franty Čecha. Několik tématických přednášek v prostorách městské knihovny, doplněných originálním audiovizuálním programem nově přiblíží jeho často neprávem opomíjené dílo, úzce spjaté s Řečicí i ochotnickým divadlem.
Věříme, že všechny tyto akce budou nejenom důstojným rámcem šestistého výročí města, ale že přinesou obyvatelům Kardašovy Řečice nový impuls pro kulturně společenský život v letech příštích.

(autor žije v K. Řečici)