JINDŘICHŮV HRADEC - Vernisáž se konala v Městské knihovně v Jindřichově Hradci, zahájilo představení loutkového Divadla dráčka Bonifáce z Českých Budějovic. „Naše divadlo jsme založili zhruba před dvěma roky a záštitu nad ním převzala Apoštolská církev. Vystupujeme na různých charitativních akcích, vernisážích a podobně,“ řekla vedoucí divadelního souboru z Č. Budějovic Šárka Beranová.

Návštěvníkům vernisáže se vystoupení velice líbilo. „Máme připravených zhruba dvacet scének a ty kombinujeme podle toho, jaké akce se vystoupení týká. Jiné je vystoupení pro školy, na vernisážích a máme i program pro představení církevního charakteru,“ dodala Šárka Beranová.