„Některé body lze realizovat téměř ihned. Týká se to zejména rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, rovnoměrného rozložení podle potřeby, či instalace kontejnerů na pet lahve nebo obaly tetrapack,“ uvedl místostarosta Alfred Němec.
Na druhé straně poukázal na finančně náročnější kroky, které je třeba předem připravit, jako je případné vybudování dalšího sběrného dvora či kontejnerových stání, která bude potřeba budovat postupně.
„To samozřejmě bude stát peníze. Kontejnery nelze jen tak postavit do ulice, kde by zabíraly parkovací místa, či na chodníky a zeleň, protože pak je problém s obsluhou a manipulací,“ dodal Němec. Do stejné kategorie z hlediska finanční náročnosti spadá také doporučené vybudování centrální kompostárny, kde by se zpracovával odpad ze zeleně, kuchyňský odpad, či kaly z čistírny odpadních vod na kvalitní kompost.