V Jihočeském kraji bylo ustaveno první koordinační centrum uznávání celoživotního učení v republice

Pod názvem „Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s.“, vzniklo v Sezimově Ústí transformací dosavadní obecně prospěšné společnosti „Regionální agentura rozvoje celoživotního učení, o.p.s.“ V těchto dnech byly transformace původní agentury a ustavení nového koordinačního centra oficiálně vzaty na vědomí i Radou Jihočeského kraje.
Systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) zavádí už druhým rokem v ČR nový model získávání dílčí nebo úplné kvalifikace. Díky němu budou zájemcům o doplnění vzdělání v jednotlivých oborech uznány jejich znalosti, získané během života i mimo školu. Tím bude zkrácena doba potřebná k doplnění kvalifikace a zároveň budou kapacity středních škol využity pro vzdělávání dospělých.
Tento projekt ministerstva školství je podpořen rozpočtem ČR a prostředky Evropského sociálního fondu. Zatím je řešen v osmi krajích (Jihočeském, Zlínském, Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém, Pardubickém, Libereckém a Moravskoslezském). Střední a vyšší odborné školy (místní vzdělávací centra projektu UNIV) spolupracují v jednotlivých krajích v rámci propojených sítí.
Ambicí projektu UNIV, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání Praha, je vybudovat v každém z krajů také koordinační centrum, které mimo jiné poskytne veřejnosti na jediném místě veškeré informace o nabídce dalšího vzdělávání v daném kraji. Místním vzdělávacím centrům pak bude toto krajské Centrum metodikem a konzultantem.
Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s., v Sezimově Ústí je prvním takovýmto Centrem, které bylo v rámci projektu UNIV oficiálně ustaveno.
Ustavující schůze se konala 23. února v prostorách stávající Regionální agentury rozvoje celoživotního učení, o.p.s., která pracovala ve správních prostorách při VOŠ, SŠ a Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí.
Ředitelkou transformované „ópéesky“ byla zvolena Jana Kadlecová. Jak vysvětlila, byla dosavadní agentura v Sezimově Ústí zaměřena na pořádání vzdělávacích kurzů, spolupracovala s úřady práce či hospodářskou komorou a sociální sférou v regionu.
„Tato spolupráce samozřejmě zůstává i po transformaci agentury v nové vzdělávací Centrum, novinkou je však právě výhledové rozšíření činnosti o koordinační práci, zahrnující nabídku místních školních center projektu UNIV,“ dodává J. Kadlecová.
Nově ustavené Centrum se tedy podle slov ředitelky má stát především komplexním informačním uzlem. Úkolem Centra bude zajišťovat v jihočeském regionu součinnost škol a úřadů práce, Rady profesní přípravy či okresních hospodářských komor.
Ve spolupráci s Úřadem práce má Centrum realizovat podle potřeb trhu práce také kvalifikační a rekvalifikační aktivity nezaměstnaných, tělesně postižených a dalších sociálně problémových skupin.
Na Jindřichhradecku jsou do projektu UNIV coby místní vzdělávací centra zapojeny dvě střední školy, a to SŠ České Velenice a SOU rybářské v Třeboni.


(autor je tiskovým mluvčím)