Dne 1. ledna 1977 přichází pohroma na motorové piloty. Jsou stanoveny limity počtu motorových pilotů. Ve výcviku zůstávají : Vladislav Burian, Karel Garhofer, Jaroslav Smrčka, Ladislav Hána, František Zeman, Pavel Masař a Karel Titzl. Pro potřeby parašutistů je zahájena stavba balírny padáků. Do vedení paraodboru nastupuje Jiří Dvořák, který je až do současné doby hybná páka paraodboru. Střídá tak dosavadního předsedu MUDr. Otakara Kováře. Parašutisté Jiří Dvořák a Vladimír Vondra jsou zařazeni do juniorského výběru ČSR. Jan Kotzina odchází jako obchodní pilot létat k podniku Slovair. Předsedou aeroklubu je zvolen MVDr. Stanislav Sobek. Ten zavádí jako první v republice zpracování letecké dokumentace na počítači. Na letiště nastupuje jako správce pan Josef Bednář.
V červnu tohoto roku je uspořádáno v prostoru rybníka Vajgar branné odpoledne s leteckými ukázkami a seskoky parašutistů do vody. Členové aeroklubu se podílejí na letišti Hosín na organizaci „Srovnávací soutěže zemí socialistického tábora v seskoku padákem“.
V červnu 1978 získává Jaroslav Smrčka letem v mraku a dosažením výšky 3.800 m odznak FAI „zlaté C“ č. 376. Od 26. srpna do 7. září 1978 se opět členové aeroklubu J. Hradec aktivně podílejí na zabezpečení „IX. Mistrovství světa v letecké akrobacii“ na letišti Hosín. Paraodbor má 17 členů, kteří vykonali 681 seskoků.
V srpnu roku 1979 je pořádáno s ročním zpožděním (způsobené konáním MS v akrobacii v roce 1978) „Setkání vzduchoplavců“ u příležitosti 30 let zahájení provozu na letišti „U Polívek“. Účast je 149 bývalých a současných letců. Tahounem organizace byl RSDr. Vladimír Prinz, který navrhl pamětní medaile. Plachtaři odlétali 600 hodin a na motorových letounech bylo odlétáno 350 hodin.
Rokem 1982 začíná intenzivní přestavba letiště. Jindřichův Hradec je vybrán jako výcvikové středisko Slovairu. Zásluhu na tom mají Vladimír Prinz a Jan Kotzina – v této době již vedoucí stanice Slovairu v J. Hradci. Dále se na výstavbě podílejí Agropodnik J. Hradec s ředitelem Ing. L. Aldorfem, Výstavba letišť Praha, ÚV Svazarmu a SLI Praha. Zpevněná vzletová a přistávací dráha má plánované rozměry 700 x 22 m.
Dále se postupně buduje obslužná komunikace, hangár Slovairu, čerpací stanice, pojížděcí dráha a ubytovna Slovairu. Dne 8. června 1982 se dožívá v plném zdraví 60 ti let nestor jindřichohradeckého létání pan Josef Bednář. V září toho roku nás nechtěně navštíví dva motorizované větroně z Vídeňského Nového Města, kteří letěli do Dobersbergu. Naše protivzdušná obrana je sledovala a jak omylem překročili státní hranici, tak je MIGy přivedly do J. Hradce. Druhý den odlétají, ale z této návštěvy vzniká družba trvající dodnes!
Od dubna 1983 je na letišti zřízena klimatologická stanice zaznamenávající stav počasí pro Český hydrometeorologický ústav pracoviště Č. Budějovice. Odpovědnost nesou pánové Karel Zíma a František Štástka. Dostáváme nový vysokovýkonný větroň „Gradient“ VSO 10 včetně transportního přívěsu. Létáme na oslavách 800 let založení města Dačic.
V roce 1984 je zahájena a na podzim zkolaudována stavba pěkné řídící věže (TWR).
Na jaře roku 1985 nastupuje do funkce náčelníka letiště Pavel Masař. V srpnu 1985 se na našem letišti uskuteční závěr XIV. ročníku akrobatické soutěže “Pohár časopisu Květy“. Již tradičně se podílíme na pořádání „Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1985“ na letišti Hosín. Zvítězil Jihočech Ing. Petr Jirmus. V reprezentačním družstvu žen létala bývalá členka našeho aeroklubu Hanka Burianová. Dnes létá s dopravním letounem ČSA.

(autor je bývalým náčelníkem letiště)