Firma zamýšlí těžit až 200 000 tun ročně. Proti tomuto záměru jsou námitky.

Využití ložiska, kde by se získávala surovina hornickým způsobem, narazilo na odpor ekologických organizací i obce Klec, v jejíž blízkosti se lokalita nachází. Chystají se další posudky.

„Se záměrem nesouhlasíme. Myslíme si, že dojde ke snížení podzemních vod, což nepříznivě ovlivní vodní zdroje v obci,“ uvedl starosta Klece Miroslav Trsek.
Obě sdružení, správa CHKO Třeboňsko i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zase požadují provedení celkového procesu posuzování vlivů na životní prostředí. ČIŽP zejména zajímá vliv těžby na krajinný ráz a soulad s celkovou koncepcí CHKO.
Firma chce totiž postavit ochranný val, který by podle ekologů mohl narušovat vzhled krajiny a v Kleci se zase domnívají, že by mohl obec ohrozit v době povodní.
„Těžilo by se sice v katastru Lomnice, kde hranici mezi územím tvoří řeka, ale dotklo by se to především nás. Po zkušenostech z minulých povodní se domníváme, že by nám to spíše uškodilo. Navíc to bude na dohled z obce,“ míní Trsek.
Zmíněná lokalita se totiž nachází na zátopovém území, kde je dnes obhospodařovaná orná půda. Navíc záběr pro těžbu by tvořil přes 95 hektarů.
„Jde o dlouhý proces rozhodování a posuzování z různých hledisek. Jestli nakonec k těžbě dojde, firma bude muset zaplatit i změnu územního plánu města, protože ten s tímto záměrem nepočítá,“ vysvětlil starosta Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec.