Jak upozorňuje tiskový mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben, novelizovaný zákon o pozemních komunikacích opět obsahuje ustanovení, podle kterého „vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci“.
Co to znamená? To, že v minulosti vedla neexistence tohoto ustanovení k tomu, že nebyla řada případů střetu zvířete a vozidla podle dopravních předpisů postižena.
„Mohlo se jednat o porušení ustanovení zákona na ochranu zvířat, který stanoví chovateli povinnost učinit opatření proti úniku zvířete. Nyní v těchto případech není třeba odborného vyjádření a posudku orgánů státního veterinárního dozoru, neboť se jedná o porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje Duben.