Protidrogové služby dostanou finanční injekci na svoji činnost.

Jak připomněl starosta města Karel Matoušek, sdružení Meta vzniklo k 1. lednu loňského roku z iniciativy Jihočeského kraje a zastřešilo tak na okresní úrovni protidrogovou prevenci poskytovanou do té doby třeboňskou Charitou, dačickým sdružením Podané ruce a jindřichohradeckou protidrogovou poradnou Milana Týmala.

„Sdružení je určeno k podpoře zejména mladistvých osob, které by se mohly dostat, nebo se již dostaly v důsledku svého rizikového chování, zvláště pak zneužíváním návykových látek a závislostí na nich, do tíživé zdravotní a sociální situace. Za tímto účelem sdružení zřizuje a provozuje příslušná zařízení sociální pomoci, vyvíjí poradenskou, přednáškovou, publikační a jinou osvětovou činnost. Provádí výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů v souladu s příslušnými živnostenskými oprávněními. Sdružení pečuje o občany, kteří jsou zdravotně postižení v důsledku zneužívání návykových látek i v oblasti tělesné prevence HIV, sérové hepatitidy, nejrůznějších infekčních chorob, kdy tito jedinci nejsou schopni se sami o sebe postarat a vyřídit si sami jakékoliv záležitosti nejen osobní, ale i zdravotní,“ praví stanovy sdružení Meta, jehož fungování je založeno na vícezdrojovém financování.

„Že se kouří marihuana je známé, ale kontroly a testy na školách ukázaly, že 40 procent středoškoláků a učňů má s drogami zkušenost, často se jedná i o taneční drogy,“ uvedl starosta s tím, že situace je zmapována a očekává se, jak se bude dále vyvíjet.

Uvedená smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a spolupráce bude naplňována dle smluvních bodů.