Na opravě dvou mostů v Písečném nad Dyjí se finančně podílela Unie

Jihočeský kraj obnovil předposlední záplavami poškozený most.

„Na dopravní investici v Písečném, vyvolanou následky povodní, se nám podařilo získat pětasedmdesátiprocentní příspěvek od Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu. Zbytek je hrazen z rozpočtu kraje. Technické řešení mostu s jednootvorovým průtočným profilem, tedy bez původní středové podpěry, i následné vyčistění břehů Moravské Dyje by v případě povodňových vln mělo zabránit takovému vzdutí vodoteče, které by ohrozilo vlastní konstrukci přemostění i okolní zástavbu,“ uvedl Schinko.
Stavba trvala bez tříměsíční přestávky téměř rok, její součástí byla i přeložka části příjezdové komunikace. „Most už byl před povodněmi špatný a velká voda jeho stav ještě zhoršila. Prakticky se vedle starého vybudoval nový, takže se pořád dalo obcí projíždět. Důležité je, že se prohloubilo koryto, čímž se zvětší jímací schopnost. Most je také výš a nemá středový pilíř, takže se zvýší průtočnost,“ vysvětloval starosta Písečného nad Dyjí Vladimír Macků. Materiál z koryta řeky je zatím uskladněný podél silnice na Slavonice a bude následně použit na připravovanou stavbu přeložky silnice u Slavětína, která by se měla vyhnout nepříjemné zatáčce. Povodně v roce 2002 poškodily na jihu Čech celkem 34 mostů a na opravu zbývá ještě jeden, a to ve Strunkovicích nad Blanicí. „Není to tím, že bychom na něj neměli provedenou přípravu a nebo peníze, ale jsou zde ještě nedořešené věci,“ zmínil Schinko.