Dominantu zástupci města vybrali, neobešlo se to však bez námitek. Podobné dílo totiž prý stojí v Praze.

O největší rozruch se postarala zastupitelka a známá výtvarnice Zdeňka Skořepová. „Proč bychom měli vybírat pouze ze dvou návrhů, kterým komise udělila druhé místo? Navíc v Praze stojí přes pětadvacet let téměř stejná fontána od téhož autora,“ řekla o návrhu Františka Häckela, který doporučila rada.
Námitky měl i Pavel Körner. Tomu vadilo i to, že zastupitelstvo nevidělo dalších pět návrhů, ale pouze čtyři, které vybrala komise. „Ověřil jsem si, že podobné dílo už opravdu existuje. Původně jsem chtěl hlasovat, ale teď se přikláním k názoru celou věc ještě přehodnotit,“ uvedl. Míní také, že předvedené návrhy asi nebudou tak úplně kvalitní, když ani sestavená odborná komise nevybrala vítězný návrh.
Některým zastupitelům naopak podobné dílo v Praze nevadí. Argumentovali i tím, že jindřichohradecký a telčský zámek jsou si dost podobné. „Víc by mi vadilo, kdyby šlo o plagiátorství,“ řekl místostarosta Alfred Němec.
A co na to říká autor vítězného návrhu? „Kdysi jsem řešil podchod u nemocnice Bulovka, jehož součástí byla i fontána. Tam se ale jedná o motiv růže, průměr díla je poloviční než navrhuji pro jindřichohradecké náměstí. Nejedná se o opakování, jde o diametrálně odlišné řešené. Každou věc navrhuji s ohledem na dané místo,“ uvedl František Häckel.
Do soutěže, kterou město vyhlásilo, se přihlásilo deset návrhů, z toho byl jeden pro nesplnění podmínek vyřazen. Komise potom udělila dvě druhá a po jednom třetím a čtvrtém místě. Neudělení prvního místa zdůvodnila komise tím, že žádný z návrhů nepřevyšuje ostatní. Ani rada města žádnou fontánu nevybrala a proto rozhodnutí nechala na zastupitelstvu.