Podnět může dát lékař, úřad práce, posudkový lékař, ale i zaměstnavatel.

„Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař. Podnět může dát i zaměstnavatel, který má podezření, že zaměstnanec nemoc předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost,“ informovala tisková mluvčí ČSSZ Štěpánka Filipová.
Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Informace k nemocenské mohou občané také nalézt v publikaci Sociální zabezpečení v roce 2007, která je k dispozici zdarma pro širokou veřejnost na všech pracovištích ČSSZ, tedy i v J. Hradci.