„V současné době umísťujeme klienty do pečovatelských domů, kteří si podali žádost v roce 2004 případně 2005,“ řekla úřednice odboru sociálních věcí v J. Hradci, kde se žádosti podávají, Gabriela Hrušková.
Odbor přijaté žádosti eviduje podle data přijetí a každou žádost také prověřuje a doplňuje o vlastní šetření zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele. Tím může být samostatná osoba nebo i dvojice. Podle informací Hruškové, ale většinou dvojice čekají na byt déle, protože bytových jednotek je pro ně výrazně méně.
V J. Hradci je k dispozici 42 bytů pro dvojice a 101 garsonek ve třech pečovatelských domech, a to U Nemocnice, v Růžové ulici a ulici Větrná.
Dům s pečovatelskou službou v Dačicích může klientům nabídnout celkem 54 bytových jednotek. Z toho jsou tři bezbariérové a šest určených pro dvojice. „Dá se jen těžko říct, jak dlouho se na umístění čeká. O tom rozhoduje sociální komise a posuzuje různá zdravotní a sociální hlediska. Zpravidla se ročně obmění obyvatelé tak pěti až šesti bytů,“ uvedla koordinátorka pečovatelské služby v Dačicích Marie Cimburková.
Stejně jako v J. Hradci i zde mají přednost žadatelé s trvalým pobytem ve městě či místních částech. Stává se ale, že o umístění v těchto zařízeních stojí i lidé odjinud, kteří mají k místu nějaký vztah, například zde žijí jejich děti či odtud pocházejí. I takoví občané mají šanci, ale například v Dačicích je potřeba mít zde alespoň pět let trvalý pobyt. „Žádost o umístění mohou zájemci vyplnit u nás nebo i na městském úřadě,“ dodala Cimburková.