„O této situaci víme, ale protože silnice není v majetku města, nemohli jsme do této chvíle nic dělat,“ vysvětlil místostarosta města Alfred Němec. V létě ale dojde k opravě povrchu komunikace z peněz Jihočeského kraje a v této souvislosti doporučila dopravní komise, která zasedala na konci dubna, radě města vybudování přechodu a ostrůvku pro chodce na křižovatce ulic Rezkova a Družstevní. Ten lidem výrazně usnadní bezpečně přejít na druhý chodník. „Půjde o investici z pokladny města, ale rozhodně si myslím, že se vybudování tohoto bezpečnostního prvku vyplatí. Řádově půjde o částku v desítkách tisíc. Chodí tudy do školy děti a bezohlednost řidičů stoupá, takže jde o účelně vynaložené peníze,“ informoval Němec.