Tři byty a jeden nebytový prostor změní majitele – město je prodalo.

Byt 1+1 v domě 708/III. na sídlišti Vajgar, o který se ucházeli obálkovou metodou tři zájemci, do městské pokladny přinese 565 000 korun, což je o 45 500 korun víc, než činila minimální nabídka. O byt, rovněž 1+1, v domě 786/II. se svedl boj dvou obálek. Vyhrála ta, která nabízela o rovných sto tisíc korun víc, než bylo městem stanovené minimum. Městská kasa tak v tomto případě bude bohatší o 550 000 korun.
Svého majitele se dočká i byt 2+1 v domě 670/III., také na Vajgaře, jehož pohnutá historie spojená s požárem, ale i následnou opravou na náklady města znamenala, že byl nabízen opakovaně a město nakonec slevilo nabídkovou cenu o sto tisíc korun. Za něj nový majitel hodlá zaplatit 671 000 korun, tedy 21 000 korun nad nabídkovou cenu.
Nebytový prostor v přízemí domu 584/III. město prodá jedinému zájemci, a to současné nájemnici, která nabídku města „přebila“ pouze o 350 korun. Navrhla, že zaplatí 122 100 korun. Úhradou uvedených částek však výdaje budoucích majitelů a jejich finančních povinnost nekončí. Musí uhradit poplatky spojené s koupí bytu a také předem stanovenou částku do fondu oprav.