Získané prostředky půjdou na další vzdělávání, vytvoření nového místa pro finančního manažera a na plánování.

„Vidíme, že služby chráněného bydlení a chráněné dílny jsou velkým přínosem pro naše klienty, a proto naši organizaci připravujeme na to, abychom je mohli nabídnout více lidem s handicapem,“ říká ředitel Proutku Jan Kostečka.
Peníze z grantu tak použije na vytvoření samostatné pozice finančního manažera. Ten by se měl starat o veškeré finanční toky peněz v organizaci. „V současné době už probíhá výběrové řízení na tuto pozici a zároveň i dva audity, systémový a finanční,“ uvedl Kostečka.
Zároveň získané peníze využije sdružení na vzdělávání zaměstnanců. Každý z nich si vytvoří svůj plán dalšího odborného růstu a vybere si takové kurzy a školení, jaké budou vycházet z jeho potřeb.
V neposlední řadě budou peníze směrovány na vytvoření strategického plánu Proutku. „Je to takový náš interní dokument, kde si plánujeme naše aktivity do budoucna. Rádi bychom udělali dlouhodobější výhled, nejen na jeden rok dopředu,“ uvedl ředitel Jan Kostečka.