Poldr v Radouňce, Šindelna a bazén – to byla místa, kam zavítali ve středu radní.

Radní města se seznámili se situací ohledně žádosti o znovuobnovení poldru v Radouňce, tedy zaplavitelného území, které má svůj význam pro ochranu majetku při povodních, neboť se zde rozlije voda. Jedná se o místo pod Pazderským rybníkem, který obhospodařuje soukromý nájemce.
Již dříve byla zpracována odborná studie, která obnovení poldru nevyloučila, avšak jednoznačně doporučila opravu rybníka. Radní se shodli, že v dané věci ještě vyčkají na názor odboru životního prostředí.
Zejména noví radní se pak chtěli seznámit s prostředím takzvané „Šindelny“. „Tamní lidé jsou zvyklí na jiný způsob životního stylu. Je jasné, že integrace, po které se tolik volá, nese úskalí,“ uvedl místostarosta Alfred Němec.
Své výjezdní zasedání pak radní ukončili v klubovně bazénu, kde si z úst jednatelů společností Regionsport služby a Relax Vajgar vyslechli zprávy o hospodaření těchto městských společností, které do konce roku čeká sloučení. „Radní se pozastavovali nad tím, že některá doprovodná střediska na bazénu vykazují ztrátu. Vedení tak bylo uloženo zpracovat návrh na zlepšení ekonomiky některých provozů,“ informoval Němec s tím, že však v budově, která je poplatná době, v níž vznikala, je největší problém s energiemi.