Například v Dačicích zbývá vyměnit kolem 2170 průkazů. „Je to asi 24 procent. Lidé sice chodí, ale spíše nárazově. Rekord jsme měli mezi svátky, a to 75 lidí denně, ale jinak je to kolem 40 až 50 lidí. Z toho ale ne všichni jsou zde kvůli samotné výměně. My bychom sice stihli odbavit i sto občanů denně, ale tiskárna cenin má pro nás limit padesát řidičských průkazů denně,“ uvedl pracovník dačického odboru dopravy Zdislav Páral.
Obdobná situace je na všech pracovištích pověřených městských úřadů.
Podle Párala zřejmě lidé ani netuší, do jakých se mohou dostat problémů.
„Pokud vyjedou s neplatným řidičských průkazem po 1. lednu, tak jim hrozí na místě bloková pokuta až 2000 korun a ve správním řízení je ještě vyšší. Navíc, pokud přijdou až v prosinci, je pravděpodobné, že do konce roku se jim již nepodaří získat nový řidičský průkaz,“ zmínil.
Výměně do konce letošního roku podléhají řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.