„Vzhledem k tomu, že u nás v Českém Rudolci není velké množství pracovních příležitostí dojíždí naši občané za prací do vzdálenějších míst a spolu s nimi dochází i k úbytku dětí ze školky a základní školy,“ informoval místostarosta obce František Thüringer. Zastupitelé Českého Rudolce se dohodli, že věnují finanční prostředky na to, aby motivovali rodiče dětí k tomu, že ponechají své děti v místní základní škole. Součástí tohoto plánu je i zajištění prodloužení trasy autobusu, který zatím zajíždí jen do Lipnice, aby se jeho zastávka konala i v místní části Heřmaneč a i zde bylo umožněno dětem dojíždět do školy v Českém Rudolci.