Doladění smluvního vztahu s firmou Stavby silnic a železnic Praha, divize Č. Budějovice, která rekonstrukci bude provádět, bylo předmětem jednání městské rady.

„Radní měli dva požadavky, a to aby oprava proběhla v co nejkratším čase a aby se uskutečnila po turistické sezoně,“ informoval tajemník městského úřadu Karel Přibyl s tím, že ve smlouvě je tedy poněkud nestandardně zakotveno, že firma výměnu povrchu zrealizuje v období od 1. září do 31. října a má na to třicet dní.

„Kdy firma nastoupí, musíme samozřejmě vědět včas kvůli řešení dopravní situace,“ dodal Přibyl. Současně s tím má dojít i k nejnutnější opravě chodníků, zejména kolem domu s pečovatelskou službou u Jitřenky.