I po dokončení povinné školní docházky musejí rodiče dohlížet na děti a jejich přípravu na život dospěláka.

Děti má soudem svěřené do výchovy, ale opomíná na jejich pravidelnou a řádnou školní docházku. Syn má na základní škole za tu dobu neomluvených 195 hodin a dcera do své plnoletosti vynechávala návštěvu střední školy, odkud byla nakonec za 120 neomluvených hodin vyloučena. Jak se dále uvádí v policejní zprávě, matka navíc v loňském roce rodinu opustila a o děti se musel starat jejich otec.

„Nikde sice není dáno, že dítě musí po ukončení povinné školní docházky dál navštěvovat nějakou školu. Ale rodiče mu musejí umožnit další rozvoj, a to podle jeho schopností a možností, aby se mohlo postavit na vlastní nohy. Jinak ho vystavují právě zmíněnému zpustnutí,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v J. Hradci Jan Palaugari.

Zdůrazňuje, že každý případ se posuzuje individuálně, ale rodiče by neměli nechat svého potomka do 18 let zahálet.