V J. Hradci je v nabídce pro školáky sport, jazyky i počítače. Rozhodnutí je na rodičích i na jejich dětech.

„Od 1. září se začíná učit podle nových školských vzdělávacích programů. V souladu s touto reformou se chce naše škola zaměřit na rozšířenou výuku informatiky. V učebnách bude Den otevřených dveří 24. května od 16 do 19 hodin. Zároveň ponecháme specializaci na lední hokej,“ informovala vyučující Základní školy ve Štítného ulici v J. Hradci Ivana Písařová.
Právě sport, který ale vyžaduje náročnější zázemí či malou vzdálenost od specifických sportovišť, je velkým lákadlem i jinde. Fotbalisté si tak přijdou na své na Základní škole Větrná. Například dlouhodobé zaměření na plavecké třídy nabízí zase na 5. Základní škole v J. Hradci. „Kromě plavání a jazyků mají žáci možnost se věnovat basketbalu a informatice. Nově to bude platit od září pro žáky šesté třídy,“ řekl ředitel Miloš Koubek.
Naopak škola v Jarošovské ulici nedisponuje sportovním zázemím, a proto vsadila na počítače. „Letos funguje dvanáct skupin volitelné informatiky. Zatím máme k dispozici dvě učebny a v příštím školním roce chystáme další,“ uvedl ředitel Václav Kudrna.
2. Základní škola v Janderově ulici zase sází na estetickou třídu, o kterou je velký zájem. „Otevíráme vždy jednu 1. třídu, která pokračuje do pětky. Polovina třídy je zaměřena na výtvarnou výchovu, druhá polovina na hudební výchovu. Rodiče by sice měli zájem, aby děti pokračovaly až do devítky, ale je to velice nákladné a tak pak už je to na nich,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Jiřina Menclová.
Jiná situace je na 4. Základní škole, kde se donedávna soustředili na práci s dětmi s poruchami učení. „Dětí ubývá a kromě toho je trend tyto žáky integrovat, proto takto zaměřené třídy už neotevíráme. Školní vzdělávací program jsme zatím pojali všeobecně, teprve až ho vyzkoušíme v praxi, budeme uvažovat o tom, jak se budeme jako škola profilovat,“ uvedl ředitel Karel Matlas.
Nabídka je tedy široká a záleží na rodičích, na jakou školu svoje dítě zapíší.