Návštěvníci se přenesou do období před fašistickou okupací a zároveň budou seznámeni s nedávnou minulostí

„Náš Pevnostní areál Slavonice je muzeem československého opevnění z období před druhou světovou válkou, nachází se poblíž Strážného kopce a je vzdálený dva kilometry od Slavonic,“ informoval provozovatel Jiří Duchoň.
Tuto sobotu mají další zájemci možnost navštívit, letos již podruhé, všech pět expozičních objektů a seznámit se s tím, jak bunkry, kterým se také říká řopíky, vypadaly v době své největší slávy. Od 10 do 17 hodin budou jednotliví průvodci bunkrů v dobových uniformách odpovídajících danému časovému úseku seznamovat příchozí s historií a zařízením, které se tehdy užívalo. Nedílnou součástí jsou i dobové zbraně a uniformy, a to jak československé, tak i německé armády.
„Ze Slavonic se k nám dá dojít pěšky, dojet na kole i autem. Na první akci začátkem července přišlo přes 750 návštěvníků a naši průvodci se přes osm hodin nehnuli od svých řopíků,“ řekl Duchoň.
V případě příznivého počasí bude možno u prvního objektu zhlédnout výstavu vojenské výstroje a výzbroje z přelomu třicátých a čtyřicátých let, a to naší i nepřátelské armády. V případě, že by chtěl někdo z návštěvníků vidět bunkry v akci, naskytne se mu tato příležitost o týden později – v sobotu 4. srpna.
„Akce Přepadení řopíků 1938 se odehrává v září až říjnu tohoto roku a je to dynamická ukázka boje se spoustou pyrotechnických efektů,“ dodal na závěr Jiří Duchoň.
Bojové ukázky se zúčastní okolo 60 účinkujících v dobových uniformách. Jedná se vesměs o členy historických klubů z celé České republiky. V první části se odehraje boj osádky opevnění s teroristickou skupinou sudetoněmeckého Freikorpsu a následovat bude přijetí Mnichovského diktátu a obsazení pohraničí Wehrmachtem. Ve druhé části programu to bude fiktivní boj o pohraničí mezi vojáky Wehrmachtu a osádkami řopíků.