Výchozím místem bude opět autobusové nádraží ve Studené, kde bude umístěn hlavní informační panel.
„Tyto stezky budou navazovat na již zbudované zimní trasy a bude je protínat i cyklotrasa číslo 1113 z Jindřichova Hradce směrem na Telč. Na kratší stezce budou na čtyřech místech informační panely o flóře a fauně v okolí a zároveň zde budou schránky s informačně propagačními materiály,“ řekl starosta Studené Josef Rod.
Místo u informačních cedulí bude sloužit i ke krátkému odpočinku. „Delší trasa zavede turisty až k rybníku Zhejral, který se nachází v národní památkové rezervaci. Celý projekt se jmenuje Poznej kraj pod Javořicí a podpoří šetrnou turistiku v našem okolí,“ dodal starosta Rod.