Rozsáhlý materiál jednak popisuje současný stav a udává přehled sběrných míst, ale zároveň také v rámci optimalizaci sběrných lokalit doporučuje rozšíření o deset míst, doplnění o 18 velkoobjemových a 13 menších nádob.

„V doporučení figuruje výstavba ještě jednoho sběrného dvora a vybudování kompostárny na sběrný odpad,“ informoval tajemník městského úřadu Karel Přibyl.