Již loni začalo město pracovat na modernizaci místního rozhlasu. Důvodem byla skutečnost, že ozvučení města je nedostačující, a to zejména v okrajových částech.
„Tato místa, kde je špatná nebo žádná slyšitelnost, budou doplněna bezdrátovými tlakovými reprodukčními systémy. Dále se podařilo též bezdrátové propojení rozhlasu do místních částí, tedy Klikova, Františkova, Tuště, Hrdlořez a Boru.
Naším záměrem je propojit místním rozhlasem celé naše katastrální území do jednotného integrovaného systému, který bude využit nejen pro všeobecnou informovanost občanů, ale i jako integrovaný varovný systém pro nebezpečí jako jsou povodně, silný vítr, oheň, teroristický útok, ohrožení nebezpečnými látkami a podobně,“ uvedl starosta Suchdola Jan Kronika.
Dodal, že funkčně je možno tento celek naprogramovat, aby fungoval lokálně jako samostatný, kdy původní funkce v místních částech bude zachována, dále zónově, kdy lze informaci poslat pouze do patřičné místní části, nebo společně pro Suchdol a místní části.
Další možností pro firmy a občany bydlící na samotách je využití osobních přijímačů podobných malému rádiu, funkčně s plně automatickým provozem.
„Technicko ekonomickou studii pro město zpracovala bezplatně firma Audio Kropík z Českých Budějovic a celou akci předpokládáme ukončit do začátku letošní turistické sezony,“ dodal starosta.