Svatby se zde budou konat pouze o sobotách a radnice stanovila poplatek 1000 korun za obřad konaný od dubna do října a 1 500 korun v období od listopadu do konce března. Vyšší cenu zaplatí zájemci také v letních měsících v případě zhoršených klimatických podmínek. „Objekt je v majetku církve, která ho k církevním účelům nepoužívá, neboť k tomu slouží kostel svatého Jana Křtitele. Město má budovu pronajatou na 99 let,“ vysvětlil starosta Karel Zvánovec.