Sedmnáct let trvá diskuse o propojení tratí. Má vůbec projekt reálnou šanci?

Podívejme se tedy na uvedený problém „propojit – nepropojit“ z odborné stránky, tedy tak, jak by se každá infrastrukturální investice měla posuzovat (z hlediska výše investic a hlavně využití kapacit v dlouhém čase).

Jak již bylo zmíněno, uvažované železniční propojení se týká železniční tratě Kostelec u Jihlavy – Dačice – Slavonice (konečná žel. stanice v ČR). Železniční stanice Slavonice je vzdálená od státní hranice 1,7 km. V Rakousku by bylo potřeba vybudovat asi 7 km z Fratres na hranici a rekonstruovat 32 km tratě do Schwarzenau. Trať z Kostelce do Slavonic v délce 53,5 km, je tratí technicky zastaralou s maximální traťovou rychlostí 50 km/h. Jízdní doba vlaku na celém úseku je 1,5 hodiny (v silniční dopravě je jízdní doba poloviční). Z uvedeného vyplývá, že by trať při uvažovaném propojení do Rakouska vyžadovala komplexní rekonstrukci v řádu stovek milionů korun. Přitom současné i výhledové zátěžové proudy v přepravě osob i zboží jsou minimální. Jejich rozsah a směr je dán počtem obyvatel, rozmístěním a rozvojem sídel, výrobních kapacit. Do zaměstnání a škol v Dačicích dojíždí železniční dopravou 8 – 10 % občanů z celkového počtu dojíždějících. Přeprava surovin a výrobků z (do) rozhodujících firem v Dačicích je zajišťována silniční dopravou. Výhledové spoléhání na turistickou dopravu po železnici je, na základě porovnání s obdobnými regiony v ČR, neopodstatněné. Z důvodů nízké intenzity přepravy je provozování dopravy na regionálních tratích ekonomicky neefektivní a ztráty bude hradit (v rámci základní obslužnosti) veřejná správa. Veřejná správa (kraj, obce) dotuje rychlejší autobusovou dopravu a v budoucí době nelze očekávat dotace do souběžné železniční dopravy.

Propagátoři myšlenky rekonstrukce a propojení tratě by měli také uvést, kdo bude výhledově trať vlastnit, kdo bude zajišťovat vlakový provoz a jaké budou potřebné dotace.

Jihočeský kraj má své dopravní priority – vybudování dálnice a železničního koridoru z Prahy do Č. Budějovic. Nemalé investiční prostředky, které by bylo nutné vynaložit na rekonstrukci a propojení železnice z Kostelce do Fratres, by měly být využity na rekonstrukci silnic II. a III. třídy a zlepšení dopravního spojení mezi východem a západem Jihočeského kraje.


(autor žije v J. Hradci a je členem vědecké rady ministerstva dopravy)