„Na realizaci této akce spolupracujeme už čtvrtým rokem s občanským sdružením Portus Praha a výsledkem je vybudování chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením na našem statku v Plasné u Kardašovy Řečice, která v současnosti zaměstnává 11 lidí s hendikepem,“ vysvětlil ředitel občanského sdružení Proutek Jan Kostečka. Benefiční cihlu, jež se prodává za 100 korun, si mohou lidé ještě zakoupit až do 29. července u cihlového stánku před vchodem do zámku v Jindřichově Hradci.