Hasičský záchranný sbor ČR jako jedna z jeho základních složek je při vzniku mimořádné události jeho hlavním koordinátorem.
Jedním ze základních poslání Hasičského záchranného sboru (HZS) je poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Mezi tyto nepochybně patří i průmyslové havárie. K tomu, aby v případě vzniku skutečné mimořádné události fungoval celý Integrovaný záchranný systém koordinovaně a efektivně, organizuje HZS taktická a prověřovací cvičení.
Taktické cvičení pod názvem „ Pivovar 2007 “ se uskuteční v úterý dopoledne v Třeboni. Námětem bude havárie chladicího zařízení ve strojovně pivovaru spojená s únikem čpavku do okolí.
Součástí cvičení bude kromě provedení záchranných a likvidačních prací v místě zásahu i vyzkoušení systému varování a vyrozumění okolí stadionu.
V rámci tohoto bude provedeno mimořádné spuštění zkušebního tónu příslušnou sirénou. Jedná se o stejný tón, kterým je prováděna zkouška funkce a slyšitelnosti sirén v celé České republice každou první středu v měsíci – trvalý tón po dobu 140 sekund.
Samotné cvičení nebude představovat pro občany žádná zásadní omezení. Výjimkou bude krátkodobé omezení pohybu v místě průjezdu a zásahu jednotek Integrovaného záchranného systému, který se odehraje v areálu Pivovaru Bohemia Regent.

(Hasičský záchranný sbor J. Hradec)