Studie bude obsahovat návrhy trasy a umístění stavby na pozemcích včetně orientačního vyčíslení plochy záborů cizích pozemků. Termín, do kdy musí firma předložit vypracované podklady, stanovila radnice na konec června.