„Naše Sdružení obrany spotřebitelů je neziskové, nepolitické, nezávislé občanské sdružení, které hájí a zabezpečuje oprávněné nároky spotřebitelů, zvláště tam, kde síly jednotlivce nestačí,“ uvedla Libuše Oulehlová, koordinátor Spotřebitelského informačního centra Č. Budějovice.

„Občané se mohou na toto sdružení obracet s žádostmi o radu z oblasti služeb, kupních smluv, zakázkové výroby, cestovního ruchu, bankovních a úvěrových služeb, dopravy a podobně,“ uvedla za město asistentka pro medilání záležitosti Lucie Veselá.