Ve Staré Hlíně vyrostl malý val, čistí se stoky a břehy od dřevin a nánosů.

„Například ve Staré Hlíně byl vybudovaný malý protipovodňový val, který má ochránit domy ve spodní části u řeky. Ještě není úplně celý hotový, nyní byl ošetřen přípravkem proti plevelu, aby mohl být osázen travinou. Vyčištěný byl i prostor mezi starým a novým mostem ve Staré Hlíně, kde se odstranily i zbytky materiálu ještě po stavbě silnice,“ uvedl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz.
K rekapitulaci prací patří i vyčistění stok, přítoků na Mokrá luka, koryta Staré řeky směrem k Rožmberku a řada dalších. V neposlední řadě, pro Třeboňsko asi nejzásadnější, byla rekonstrukce zničeného bezpečnostního přelivu a dalších zařízení na králi rybníků, kterou za přispění státních dotací realizovalo Rybářství Třeboň.
„Ještě letos by mělo být dokončeno zpevnění posledního úseku Novořecké hráze. Zatím zůstává dluh v podobě opravy výpustní stoky ze Světa, která však není v majetku města, takže s vodohospodáři vedeme jednání,“ dodal Mráz.