„Vlajka viset nemusí, protože 1. květen není státním svátkem,“ upozorňovali včera jiní poté, co Jindřichohradecký deník avízoval, že se po státních symbolech v úterý porozhlédl. Vlajku v ten den vyvěsily téměř všechny státních instituce, ale chyběla například na mnoha školách . . ..
Jaká je tedy pravda? Rozhodující je litera zákona (č. 352/ 2001 Sb.), která praví: „Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo při příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.
Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího.“ Zároveň lze zjistit, že státními svátky jsou 1. leden, 8. květen, 5. a 6. červenec, 28. září, 28. říjen a 17. listopad. Kam tedy s 1. májem? Jedná se o mezinárodní Svátek práce, zařazený do významných dnů, který je zároveň dnem pracovního klidu.
„Pokud v tento den někdo státní vlajku vyvěsí, nic neporušil, protože státní vlajku je možné užít vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.
Pokud osoby 1. května vlajku nevyvěsily, žádný předpis tedy neporušily,“ uvedl vedoucí odboru správních agend jindřichohradeckého městského úřadu Jan Bejlek.
Tolik tedy jasné vysvětlení ke svátku tohoto týdne i pro svátek týdne nadcházejícího.