Pozdní příjezdy mohou mít vliv i na lidskou psychiku

„Syn, který za prací dojíždí, kvůli zpožděním tráví na cestách zbytečné hodiny navíc. Je z toho už vynervovaný, má špatné spaní. Přitom České dráhy i tak chtějí zaplatit plné jízdné,“ zlobí se Věra Řeháková z Třeboně.

„Nezpochybňuji, že na této trase může docházet k určitým zpožděním, staví se tady železniční koridor, který v budoucnu umožní lepší cestování,“ říká tiskový mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

Mají vůbec cestující možnost reklamovat služby, se kterými nejsou spokojeni?

Možnosti reklamace

V případě, že cestující na trase přesedá do jiného vlaku a ten má, byť i jen pět minut, zpoždění, nemusí do něj nastupovat. Jízdenku pak na přestupní stanici vrátí a zde mu vyplatí peníze za neujetý úsek. Na zpoždění může reagovat tak, že se nechá zdarma přepravit do výchozí stanice, na níž mu vrátí 100 procent jízdného. „Peníze vyplácíme až po návratu do původní stanice z důvodu, aby lidé reklamace nezneužívali,“ vysvětlil Kubala.

Možnost stěžovat si jak na služby, tak na práci a chování personálu mají všichni cestující u výpravčího, kde svoje výtky napíší do Knihy přání a stížností. Také se mohou obrátit na oddělení stížností Českých drah. Kubala upozorňuje, aby případné stížnosti obsahovaly co možná nejvíc konkrétních údajů o vlaku, například číslo a dobu odjezdu či typ vlaku (osobní, spěšný) a o době zpoždění.

Jak na náš dotaz sdělila jindřichohradecká lékařka z oboru psychiatrie Lenka Suchanová: „I taková věc, jako je zpoždění vlaku, může působit na psychiku člověka velmi negativně. Neznamená to sice, že člověk upadne do nějaké vážné deprese, ale rozhodně to jeho psychice nepomůže.“ Člověk je pak podrážděný, rozmrzelý a lítostivý z prožívaného napětí.