Každá novostavba musí být napojena přímo na místní kanalizaci, a to bez mezičlánku, jakým jsou v současnosti septiky. Nebo musí mít vlastní malou čističku odpadních vod. Jak tuto situaci ale řešit v místech, kde není zatím ani kanalizace, natož čistička odpadních vod? Pracovníci úřadů, které by měly o věci rozhodovat či problematiku vysvětlit, odkáží žadatele na jednotlivé obecní úřady, které v současné době ani nemají rozhodující pravomoci. „U nás máme devět místních částí a kanalizace je pouze v Českém Rudolci a Markvarci. V ostatních částech se svod odpadové vody řeší zatrubněnými strouhami,“ dodal Thüringer. Na mnoha místech tak stojí před otázkou, co bude s novostavbami a jak se vyřeší otázka kanalizace, když se žádá i zrušení septiků?