Pokud vlastník vraku na výzvu v dvouměsíční lhůtě nezareaguje, hrozí mu sankce

Když město nechá vrak odtáhnout, tak přeúčtuje náklady majiteli.

„Na území města jich několik stojí, třeba dva jsou na veřejném prostranství na sídlišti a lidé na ně poukazují. U některých jsme již zjistili i majitele a nyní jim dáváme šanci, aby problém v předepsaných lhůtách vyřešili sami, než do toho vstoupí město,“ uvedl včera tajemník městského úřadu Luboš Hešík.
Například v Jindřichově Hradci bylo na popud strážníků městské policie vloni odstraněno osmnáct vraků. Jeden případ se dostal až ke správnímu řízení. Podle vrchního strážníka Luboše Müllera se v posledních letech podařilo snížit jejich počty v ulicích města.
„V první fázi se vždy snažíme dohledat majitele vozidla, abychom ho mohli písemně vyzvat k odstranění vraku. Pokud ho nezjistíme, tak dáváme výzvu na úřední a elektronickou úřední desku. Lhůta k odstranění je dva měsíce. Poté, pokud se vlastník nepostará, necháváme vrak odtáhnout do areálu města a případně dále hledáme vlastníka. Ten pak musí uhradit jak náklady za odtah, tak i za eventuální odbornou likvidaci vraku, a navíc ho nemine ani sankce ve správním řízení,“ vysvětluje Müller.
Pokračuje v tom smyslu, že ponechání vraku vozidla na komunikaci nebo nějakém prostranství je v rozporu se zákony o komunikacích či o odpadech.
Dále Müller upozorňuje na to, že i vozidlo uložené do depozitu, tedy dočasně vyřazené z evidence a bez registračních značek, nemá na komunikacích co dělat.