Senioři (nad 18 let věku) obsadili první místo a
postupují tak do celorepublikového kola, které se uskuteční v září v Klatovech. Budou zde hájit jak barvy Jihočeského kraje, tak kraje Vysočina.
Dobře si ale vedlo rovněž družstvo juniorů (16 – 18 let), které obsadilo 4. místo.
„V krajském kole bojovalo celkem 17 družstev a soutěž byla velmi dobře připravená. Na stanovištích soutěžící museli řešit celou řadu neobvyklých modelových situací jako je například pokousání psem, havárie cizinky, která neuměla česky, utonulý člověk v nádrži na návsi a podobně,“ uvedla ředitelka oblastního spolku ČČK v Jindřichově Hradci Zdeňka Hanzalová s tím, že se na úspěchu týmů z okresu odrazila zejména stálá příprava.