„Zvýšila se časová náročnost agendy důchodového pojištění a zejména z těchto důvodů nemůžeme vyčlenit odborné referenty, aby dojížděli do Dačic a Třeboně. Poskytování informací o důchodových záležitostech a sepisování žádostí v těchto městech vykonávali pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec nad rámec svých úkolů, navíc s nevyhovujícím technickém vybavením, kdy neměli přístup do centrálních databází potřebné k poskytnutí kvalifikovaných informací,“ uvedla odborná tisková pracovnice České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Alena Fraňková.

Veškeré záležitosti důchodového pojištění vyřizuje pouze pracoviště OSSZ v Jindřichově Hradci. Důležité informace je také možné najít na webových stránkách ČSSZ www.cssz.cz.