Klání o nejlépe upravený balkon, předzahrádku a květinový truhlík se letos koná již potřetí

Její každoroční akcí, která se letos koná již po třetí, je soutěž o nejhezčí jindřichohradeckou předzahrádku, balkon a květinový truhlík. Záštitu nad soutěží převzal starosta J. Hradce Karel Matoušek a městská rada odsouhlasila finanční podporu ve výši 2500 korun na zakoupení věcných darů.
„Soutěžící se mohou přihlásit do konce srpna buď přímo v našem zahradním centru, nebo telefonem či e–mailem,“ informoval jeden z pořadatelů Martin Charvát.
Spolupořadateli této zajímavé akce jsou také občanská sdružení Proutek, Přírodní zahrady a Ekofarma Vícemil. Jako první cenu přislíbil jeden ze sponzorů travní sekačku, takže je o co soutěžit. „O tom, kdo letos zvítězí, rozhodne opět pětičlenná nezávislá komise, která objede všechna přihlášená místa a jednotlivým soutěžícím přidělí body,“ dodal Charvát.
Nyní mají všichni soutěživí zahrádkáři měsíc na to, aby se do soutěže přihlásili a porovnali své květinové umění s ostatními sousedy v okolí. V loňském roce jsem byl jedním z členů hodnotící komise a mohu potvrdit, že i v našem městě je spousta lidí, kteří si dávají opravdu záležet na tom, jak okolí jejich domu vypadá. Během naší okružní jízdy po Jindřichově Hradci jsme viděli i další zahrádky, které by si také zasloužily soutěžit o některou z cen. Je jen na majitelích, zda se rozhodnou přihlásit.