Záměrem města je vybudovat sportovně–rekreační areál Na Hliníku. Za tímto účelem chce zastupitelstvo schválit zadání studie na tento areál včetně regulačního plánu pro tuto lokalitu. „V závěru programu je také na pořadu jednání o veřejnoprávní smlouvě na výkon činnosti Městské policie Třeboň v obci Ledenice a Majdalena,“ uvedl starosta města Jan Váňa.

Dosud policie do těchto míst nezajížděla, ale smlouva už je podle informací Městské policie Třeboň připravena, musí ji ovšem schválit zastupitelstvo