Dluhy se vyšplhaly do výše šesti milionů a do vyhlášení úpadku nebylo daleko. Vše se ale nakonec podařilo zažehnat a v současné době je již řízení zastaveno. O situaci ve společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) exkluzivně pohovořil její ředitel Boris Čajánek.

Insolvenční řízení s vaší společností bylo ukončeno. Jak se vám podařilo situaci vyřešit?

Insolvenční návrh na Jindřichohradecké místní dráhy byl 31. července zastaven. O den dříve byla finalizována jednání s oběma navrhovateli, tedy společností Sudop Praha a společností AK signal Brno. Výsledkem intenzivních jednání bylo zejména uzavření dohody o narovnání, jejímž cílem je především zajištění úhrady závazků ze strany naší společnosti a stabilizování dlouhodobých obchodních vztahů mezi všemi účastníky dohody. Parametr finanční stability společnosti byl zajištěn z finančních prostředků akcionářů a dalších finančních zdrojů.

Jak se vlastně jindřichohradecká úzkokolejka ocitla ve finančních problémech?

Musíme se vrátit o několik let zpátky. Problém lze rozdělit do několika oblastí. Jak je patrné z finančních výkazů z předchozích let, společnost dlouhodobě tvořila rezervy na opravy hmotného majetku. V souladu s daňovými přepisy však došlo v průběhu tvorby rezerv k minimální realizaci výdajů (nákladů), na jejichž úhradu se vytvořily opravné položky a rezervy. Společnost ani neměla uložené finanční prostředky na zvláštním vázaném účtu v bance, v souladu se zákonnými předpisy. Společnosti tedy nezbylo než přehodnotit plán tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Jednalo se o dlouhodobě neřešený problém, respektive o problém, jehož řešení se pouze odsouvalo do budoucna. Přitom v posledních několika letech před rokem 2011 společnost vynaložila významný objem finančních prostředků v rámci tzv. outsourcingu, ať už v oblasti opravárenství železniční techniky či správy infrastruktury. Odložení řešení „do budoucna" bez otázky nalezení průběžného přístupu k této otázce vyústilo ve zvýšenou daňovou zátěž, když společnost vytvořené rezervy zdanila a na dani z příjmu zaplatila v uplynulých dvou obdobích částku převyšující 7 milionů korun. Druhou nezanedbatelnou oblastí je určitá stagnace společnosti. Navenek pro zákazníky zřetelné například v oblasti webových stránek. Jak je možné, že webové stránky společnosti tak mediálně vnímané, jako jsou Jindřichohradecké místní dráhy, jsou spravovány „příznivcem společnosti", avšak beze smluvního základu a tím i bez perspektivy či dlouhodobé koncepce. Veřejná prezentace úspěchů společnosti se pak soustředila spíše na prezentaci úspěchů jednotlivce, avšak samotná společnost byla „potlačena" za osobními ambicemi. Ještě horší byla situace v oblasti technického vybavení a pracovního prostředí zaměstnanců. Dlouhodobě podceňovaná oblast znamenala v průběhu roku 2011 a 2012 vynaložení nemalého objemu finančních prostředků, protože průběžná obměna ve společnosti nikdy nefungovala. Otázka vlivu pracovního prostředí je pro výkonnost, loajalitu a udržování firemní kultury zaměstnanců důležitá. Souvisí s tím i otázka pořádku na pracovišti, otázka ochranných pomůcek a oděvů, otázka bezpečnosti práce. Řešení těchto dlouhodobě podceňovaných oblastí nakonec vyústilo v zavedení systému ISO 9001, 14001, 18001. Dalším problémem byla téměř nulová aktivita v oblasti střednědobých a dlouhodobých projektů. Diskuse na téma, jak bude trať vypadat za pět, deset a více let, neměla svoji odpověď. Základním momentem ovšem bylo to, že ve společnosti ani nebyl nikdo, kdo by po technické stránce byl schopen tuto odpověď formulovat. Po základní personální obměně, což se zákonitě projeví i v oblasti nárůstu mzdových prostředků, se zdá být tato otázka vyřešená.

JHMD se tedy podle vás bude i nadále rozvíjet?

Funkci technického ředitele zastává autorizovaný inženýr oboru železničních dopravních staveb. Technická dokumentace, potřebná pro dlouhodobé projekty a příprava těchto projektů také váže nemalé finanční prostředky a personální náklady společnosti. Výsledkem však jsou projekty, jako například Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice nebo projekt Modernizace motorových vozů M 27. Zejména však je nutné upozornit na projekt Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec Obrataň a Jindřichův Hradec Nová Bystřice. Náklady v souvislosti s tímto projektem, které představují podíl příjemce dotace a plně je hradí žadatel, tedy i příjemce dotace, dosáhly v současné době částky převyšující částku čtyř milionů korun. Celá dotace, jak je patrné již z jejího názvu, má být realizována v infrastruktuře úzkokolejky. Tedy do kolejí, štěrku, nástupišť, osvětlení, přejezdů, zabezpečovacího zařízení atd. Myslíme si, že úzkokolejka si to zaslouží. Pokud je k tomu možné využít prostředky z Evropské unie, musíme se o to pokusit a jít těmto možnostem naproti. Po legislativní stránce je tento zajímavý projekt, pro úzkokolejku a region zásadní, schválen ve všech schvalovacích stupních i v Bruselu.

V souvislosti s insolvencí se hovořilo také o prodeji lokomotiv. Došlo nakonec na rozprodávání technického parku?

V otázce prodeje kolejové techniky asi myslíte projednávaný prodej motorové lokomotivy Faur T 48.001. JHMD ji koupilo v Polsku, do provozu uvedlo v roce 2004. Lokomotiva je určena pro nákladní dopravu, která na tratích JHMD po přerušení provozu před privatizací stagnuje, respektive nemá růstový potenciál. Maximální rychlost lokomotivy je 40 kilometrů v hodině. Používá se převážně jako záložní lokomotiva. Z celkem tří lokomotiv, které se podařilo v Polsku koupit JHMD a Čiernohronské lesní železnici, se jeden kus ocitl na Korsice. Dále se může jednat o nemodernizovanou motorovou lokomotivu TU 47.021, která byla původně určena pro úzkokolejnou trať do Ružomberka, od roku 1974 jezdí na jindřichohradeckých úzkokolejkách. O oba stroje projevil půl rokem zájem muzejní partner ze zahraničí. O prodeji se v současné době jedná, s přihlédnutím k historické a muzejní hodnotě. Obohacování muzejních expozic z depozita jiného subjektu není, podle našeho názoru, nic závadného. Rozhodně se nejedná o prodej do šrotu.

Myslíte, že se podobná situace může v budoucnu opakovat, nebo je vše stabilizováno?

Pro společnost je klíčový z hlediska stability letošní rok. Proto tak citlivě vnímáme jakoukoliv desinformaci, fabulaci či záměrné „zaručené" zprávy, ohrožující nás ve své podstatě. Přijde nám to necitlivé ke všem obchodním partnerům, zaměstnancům a přátelům úzkokolejky. Jindřichohradecká úzkokolejka nikdy nebyla projektem jednoho mesiáše, vždy stála na základech práce a nadšení lidí, kterým poskytovala zaměstnání, kteří s ní žili v dobách radostných i neradostných. Vždy tvořila páteř pro turistickou a dopravní obsluhu regionu v nezaměnitelné podobě.