Ty, které přežijí, potřebují prostředky na jídlo, bydlení, šaty i na vzdělání. Vlády afrických států jsou však vůči svým občanům netečné, proto je potřeba solidarity lidí odjinud. Například z Evropy, České republiky, jižních Čech, Českých Budějovic, Rožnova…

„Chceme pomoci desítkám sirotkům ze Zimbabwe, a proto sháníme solidární dárce na náš projekt Adopce na dálku,“ svěřuje se ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková.

Škola je luxus

„Projekt uskutečňujeme ve spolupráci s německými řeholními sestrami, které řadu let pomáhají zimbabwským sirotkům.“

Sirotci ve stáří od několika měsíců až do dvaceti let žijí v dětském domově, kam spadají oblasti Amaveni, Mbizo a Kwekwe. Ne všechny děti ale mohou chodit do školy. Luxusem je pro ně jídlo jedenkrát denně, lékařská péče, tekoucí voda a především vzdělání.

„V naší zemi je nespolehlivá situace, proto máme už i jinou měnu,“ píše českobudějovické charitě sestra Mercy Shumbamhini ze Zimbabwe a zároveň posílá životopisy a portréty sedmi desítek dětí, které potřebují finančně podpořit.

„Od jihočeských adoptivních rodičů vybíráme částku šest tisíc korun na rok,“ pokračuje Michaela Čermáková. „Díky této částce pak africké děti mohou studovat nebo získají jídlo, šaty a případně i léky.“

Pracovníci Diecézní charity teď řeší problém, zda mají jednotlivé dětské příběhy s fotografiemi uveřejnit na internetu. „Na jedné straně více osloví případné dárce, na straně druhé víme, že některé české organizace s tímto způsobem propagace dětských osudů mají problémy,“ narážejí pracovníci charity na zkušenost Fondu ohrožených dětí, který děti po internetu nabízí k adopci. Tahle adopce dětí ze Zimbabwe je „jenom“ na dálku, přesto bez peněz dárců by děti čekal smutný a krátký život na periferii bez naděje na lepší budoucnost.

„Když čtu příběhy těchto dětí, je mi smutno,“ přiznává Michaela Čermáková. „Například retardovaného dvanáctiletého Mandavu Tollena našli na policejní stanici. Potřebuje peníze na léky. Šestiletý nalezenec Panashe Mbiro zase potřebuje peníze na vzdělání a na šaty. Většina těchto dětí ze sirotčince se našla před kostely, nemocnicemi nebo třeba na autobusových zastávkách,“ doplňuje Michaela Čermáková.

Děti ze Zimbabwe

Kontakt: Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16, České Budějovice. Tel. 386 350 648, 732 250 873,
bankovní spojení: Volksbank a.s. ČB, číslo účtu: 4200143282/6800, var. sym.41
mail:humanitarnipomoc@chari–tacb.cz,
www.charitac.b.cz